Inteligentné riešenie zautomatizuje optimalizáciu

Inteligentné riešenie zautomatizuje optimalizáciu

Prepojenie fyzickej prevádzky a jej digitálneho modelu umožňuje vyladiť procesy pokročilým spôsobom ako celok.

Priemyselné firmy majú kľúčovú časť kapitálu vo výrobných zariadeniach. Keďže hlavné príjmy získavajú z výroby,  je potrebné, aby ich využívali čo najefektívnejšie. Prevádzku tvorí obrovské množstvo výrobných, logistických a servisných činností, úkonov a operácií.

Každá má odlišnú dĺžku trvania. Vyladiť zložitý výrobný systém tak, aby celková efektívnosť dosiahla požadovanú úroveň, je náročné. Tým, ako sa rozširuje variabilita výrobkov a klesá hromadnosť produkcie, potreba zefektívňovať prevádzku rastie. Do tohto procesu vstupuje aj ľudský faktor. Každý človek vykonáva prácu iným tempom, niekto robí viac chýb, iný menej. To vytvára značné rozdiely v produktivite jednotlivých pracovísk, ale aj celých výrobných liniek a systémov.

Tieto faktory sa v priemysle sledujú od zavedenia hromadnej výroby. Na začiatku jednoduchým pozorovaním, neskôr pribudli „stopky“ a začali sa vyhodnocovať a zlaďovať jednotlivé činnosti. Zefektívňovanie postupne dospelo k digitálnym simuláciám. V nich sa zosnímajú dáta pre simuláciu, vyskúša sa niekoľko variantov riešenia a výsledkom sú odporúčania na zmeny vo výrobe.

Spoločný nedostatok takýchto zmien je, že sa vykonávajú jednorazovo. Napríklad sa snímajú dáta vkrátkom časovom intervale, zbiera sa obmedzené množstvo údajov. Aj keď tieto formy optimalizácie priniesli výrazný posun, pri konkurenčnom tlaku, aký panuje v súčasnom priemysle, už nestačia.

Ďalší stupeň optimalizácie výrobných procesov je Digitálne dvojča. V porovnaní s tradičnými metódami sa pri jeho využití dáta zbierajú permanentne a je možné zbierať podstatne väčšie množstvo údajov. Informácie z prevádzky sa využívajú v simulácii a vyhodnocujú v digitálnej kópii sledovaného procesu. Výstupom sú odporúčania na zmeny v procese, prípadne je dokonca možné dať pokyn na zmenu priamo cez riadiaci systém.

Tak možno sledovať, aký vplyv na produktivitu procesu majú odchýlky od požadovaného priebehu. „Konečným benefitom je, že procesy bežia rýchlejšie a efektívnejšie a fungujú s vyššou produktivitou. Čo je podstatné, ide o veľmi rýchlo návratné investície,“ zdôrazňuje riaditeľ divízie Digitálna výroba spoločnosti Sova Digital Milan Lokšík. Ak vo výrobnej hale či v závode funguje samostatne viac výrobných blokov, vzniká otázka, či je možné ďalej optimalizovať ladením procesov medzi nimi. Príklad je zladenie výroby a logistiky – cez previazané fungovanie Digitálneho dvojčaťa každého z nich.

Päť základných vrstiev Digitálneho dvojčaťa (DD)

- zber dát, ukladanie a predspracovanie pre potreby digitálneho modelu (aj s využitím dát z MES, OEE report)

- komunikácia DD s úložiskom dát a spracovanie údajov, výber spôsobu komunikácie (OPCUA, SQL , Teamcenter)

- detailný simulačný model vytvorený na mieru podľa reálnych procesov na analýzu dát a na aktualizáciu dát v modeli

- vytváranie riešení pre zadefinované problémy, napríklad návrh, ako minimalizovať dosah špecifických prestojov

- zabezpečenie spätnej reakcie DD na vzniknutú situáciu – opatrenia manažmentu, automatická zmena procesu, ktorú vykoná DD

stiahnuť.jpg
stiahnuť (1).jpg

SOVA Digital, a.s.

www.sova.sk

SOVA Digital dodáva riešenia v zbere, aktualizácii a vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. O využití princípov Industry 4.0 diskutuje v rámci otvoreného diskusného fóra Industry4UM, ktoré organizuje spolu s Revue priemyslu.

Prečo nenechať ľudí robiť prácu pre stroje

Prečo nenechať ľudí robiť prácu pre stroje

Automatizácia je liek na nízku produktivitu a nudu

Automatizácia je liek na nízku produktivitu a nudu