Budúcnosť fabriky v Levoči je neistá

Budúcnosť fabriky v Levoči je neistá

Investičná skupina Remdox Capital Group pokračuje v investícii do projektu Enviro Bau Slovakia, ktorý zastrešuje environmentálnu výstavbu továrne na výrobu stavebných prefabrikátov v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči. TASR o tom dnes informoval predseda predstavenstva a partner skupiny Remdox Ondrej Spodniak.

 

"Tým by sme chceli vyvrátiť všetky nepravdivé tvrdenia, že tento projekt je ukončený. V súčasnosti prebiehajú stretnutia vedúce k definitívnemu rozhodnutiu, či túto fabriku postavíme na Slovensku alebo v Rumunsku," uviedol Spodniak.

 

Investičná skupina sa vyjadrila vo svojom stanovisku, že vzhľadom na neposkytnutie podpory zo strany slovenskej vlády na vytvorenie viac ako 700 pracovných miest, od júna 2016 rokuje o výstavbe a investícii tej istej továrne aj v Rumunsku.

Remdox má pripravenú investíciu na výstavbu celej továrne vo výške 99 miliónov eur. "Ohľadom dotácie na výstavbu fabriky zo strany slovenskej vlády je potrebné zdôrazniť, že sa rokovalo s jednotlivými ministerstvami vždy o nepriamych dotáciách, najmä formou daňových prázdnin, ktoré mali byť poskytnuté na obdobie až troch rokov. Tieto dotácie sú poskytované až po úplnom preinvestovaní 100 % celej čiastky a splnení všetkých kritérií k uplatneniu daňových prázdnin, akým je najmä udržateľnosť počtu pracovných miest," uvádza sa v stanovisku spoločnosti.

 

Rezort hospodárstva konateľovi spoločnosti Enviro Bau Slovakia Spodniakovi v auguste 2016 adresoval oznámenie o zastavení konania. V ňom sa uvádza, že z údajov investičného zámeru vyplýva, že žiadateľ nedostatočne preukázal dôveryhodnosť majetkovoprávneho pozadia spoločnosti. Spodniak s odôvodnením Ministerstva hospodárstva SR nesúhlasí a snaží sa nájsť spoločné riešenie.

V nasledujúcich mesiacoch bude zverejnené rozhodnutie investičnej skupiny o pokračovaní alebo ukončení investície do fabriky v Levoči. 

Podniky myslia na rozvoj aj splácanie úverov

Podniky myslia na rozvoj aj splácanie úverov

Žiadosť o štátnu pomoc pre Versaco

Žiadosť o štátnu pomoc pre Versaco