Žiadosť o štátnu pomoc pre Versaco

Žiadosť o štátnu pomoc pre Versaco

Spoločnosť Versaco, s.r.o., žiada na rozšírenie výrobnej kapacity v Hnúšti investičnú pomoc v celkovej výške 531.600 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, a taktiež vo forme úľavy na dani z príjmu.

Podľa Ministerstva hospodárstva SR sa zámer investície plánuje v lokalite Hnúšťa, v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy. Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,33 milióna eur by mala prebiehať v období rokov 2016 a 2017. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude do konca roku 2017 vytvorených 20 nových pracovných miest," dodalo v návrhu MH SR.

Spoločnosť funguje od roku 2007 a je zameraná na výrobu výrobkov z plastov pre stavebníctvo, potravinársky a automobilový priemysel. 

Budúcnosť fabriky v Levoči je neistá

Budúcnosť fabriky v Levoči je neistá

Tradičná chémia sa tlačí na tanier a do aút

Tradičná chémia sa tlačí na tanier a do aút