Yangfeng žiada investičnú pomoc

Yangfeng žiada investičnú pomoc

Firma Yangfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o.,  žiada od štátu dotáciu vo výške 802.574 eur na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, a zároveň aj formou pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý by úľavy na dani z príjmu a formou príspevku na vytvorenie nových mala prerokovať a schváliť vláda túto stredu (18.1.).

"V priamej súvislosti s investičným zámerom, s oprávnenými nákladmi vo výške 3,86 milióna eur, bude do konca roku 2018 vytvorených 44 nových pracovných miest," spresnil rezort hospodárstva.

 

Podľa Ministerstva hospodárstva je cieľom investičného zámeru práve rozšírenie existujúceho technologického centra špecializujúceho sa na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov, najmä palubových prístrojových dosiek, palubových systémov, panelov dverí, podlahových konzol a stropných ovládacích systémov. Predmetom činnosti spoločnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dielov a príslušenstva pre dopravné prostriedky.

 

Chémia sa odpája od cien ropy

Chémia sa odpája od cien ropy

Dopravné prostriedky inteligentnej logistiky

Dopravné prostriedky inteligentnej logistiky