Dopravné prostriedky inteligentnej logistiky

Dopravné prostriedky inteligentnej logistiky

Logistici zadajú požiadavku a dispečer vyberie adresu cieľa. Ak ide o rozvoz, pridá aj jednotlivé zastávky a plánovaný čas príchodov do každej z nich i do cieľovej destinácie. Softvér navrhne trasy, ktorými sa auto môže vydať, a zohľadní všetky potrebné kritériá.

Technika na základe požiadaviek na rýchlosť, úspornosť a bezpečnosť vyberie, či má ísť auto výhradne po diaľnici alebo ju, naopak, obísť. Vlastnosti zvolenej cesty ukazujú, ako rýchlo, bezpečne a šetrne splniť dopravnú úlohu. Zber a vyhodnocovanie dát zo sledovaných vozidiel je jednou z dôležitých úloh fleet manažmentu. Vyberať najvhodnejšie trasy pre referentské autá a ešte viac pre nákladné vozidlá je tá primárna. Lebo efektívne narábať s nákladmi na autopark sa hodí každej firme. Nezáleží na tom, či má na parkovisku dve referenčné autá alebo desiatky kamiónov. Pokiaľ ich používa správne, môže predĺžiť ich životnosť, ušetrí čas na jazdách. A najmä tisíce eur.

Efektívne narábať s nákladmi na autopark sa hodí každej firme. Nezáleží na tom, či má na parkovisku dve referenčné autá alebo desiatky kamiónov.

Elektronický monitoring firemných áut a vyhodnocovanie dát z jednotlivých jázd dokážu pomôcť dispečingu a mechanikom, ktorí dozerajú na správne fungovanie a trasy. Riadenie dopravných parkov je viac než len sledovanie prevádzky. Monitorovanie sa nekončí pri kontrole zamestnancov, či sa dostatočne venujú práci alebo ako zaobchádzajú s vozidlo či šetria palivo. Pozbierané dáta pomáhajú mechanikom zamerať sa rýchlejšie na včasnú výmenu opotrebovaných súčiastok vozidiel. Podnik tak môže ušetriť na servise.

Automatické technológie pri riadení podnikovej flotily ocenia aj účtovníci. Ak sa kniha jázd vedie elektronicky, detailne opisuje spotrebu flotily, najazdené kilometre a kopu ďalších údajov. To nielen uľahčuje vykazovanie prevádzky, ale aj analýzu a optimalizáciu fungovania a finančného riadenia prevádzky flotily. Napríklad podniky s rozsiahlym autoparkom kamiónov, ktoré na pumpe zhltnú naraz niekoľko stoviek litrov nafty, dokážu pri vhodnom riadení využiť detailné záznamy aj pri hľadaní vhodného financovania vozidiel. Dôležitosť sa rýchlo ukáže napríklad pri pokuse o krádež.

Hľadať vhodné trasy znamená aj kalkulovať kritickú cenu objednávky. Pri nej systém vyhodnotí, či sa prepravcovi v porovnaní s cenou objednávky oplatí zaplatiť náklady na jazdu.

Inteligentní strážcovia ciest

Na rozdiel od fleet manažéra musí dispečing poznať polohu nákladných áut a kamiónov, ktoré má na starosti, doslova v reálnom čase. V prípade, že sa zmení cieľ či trasa, musí dispečer okamžite nadviazať kontakt s vodičom bez ohľadu na to, či je auto v blízkom meste alebo na hraniciach Francúzska. Firma dokáže monitoringom ešte viac – pomáhať riadiť doručovanie produktov zákazníkom, ale napríklad aj zákaznícke služby či dodávky náhradných dielcov. V prípade neočakávaných udalostí vie rýchlo určiť novú trasu a cieľové body kamiónu, stačí poznať hodnoty jazdy a terénu.

Pomocou GPS sledovacích zariadení vo vozidlách sa pri vybočení softvér aktualizuje a prispôsobí trasu polohe auta. Hľadať vhodné trasy znamená aj kalkulovať takzvanú kritickú cenu objednávky. Pri nej systém vyhodnotí, či sa prepravcovi v porovnaní s cenou objednávky oplatí znášať náklady na jazdu. Dodávatelia monitorovacích zariadení umožňujú podnikovým zákazníkom, aby si svoje autoparky riadili a pozorne pritom sledovali ich prevádzku.

Jazdu pozorne sledujú aj zariadenia priamo vo vozidle. Sonda v palivovej nádrži nielen kontinuálne meria spotrebu pohonných hmôt, ale aj ich dopĺňanie. Ak by v nádrži náhle ubudlo väčšie množstvo paliva, než aké dokáže spáliť motor, systém to zaznačí. Získané hodnoty o spotrebe dokážu určiť aj to, akú ťažkú nohu má vodič. Výsledný prehľad jeho štýlu jazdy hovorí veľmi presne o jeho schopnosti dodržiavať či porušovať dopravné predpisy. Pomáhajú tomu aj polohové snímače plynového pedála a prevádzky motora naprázdno. S nimi je už ľahko určiť, koľko paliva spotreboval motor pri skutočnej jazde a kedy bežal na voľnobeh. Na základe týchto údajov sa dajú vo firme nastavovať veľmi efektívne a funkčné motivačné systémy, ktoré nielen vyhodnotia vodičov s plynulým a úsporným štýlom jazdy. Dokážu aj detegovať takých, ktorí sa firme neoplatia – či už pre nevhodný spôsob jazdy alebo dokonca nedodržiavanie predpisov.

Moderné riadenie fleetu ako strategicky podstatného prvku fungovanie firmy chápe, že aj autá sú súčasťou výrobných či distribučných procesov.

Inteligentný priemysel v garáži

Špecialisti, ktorí zariadenia na sofistikované riadenie autoparkov ponúkajú, sa v značnej miere zameriavajú na komunikáciu a bezpečnosť. Pomocou komunikačného modulu sa dispečer či manažér dokáže spojiť so šoférom a zadávať mu povely, navigovať ho či varovať pred obmedzeniami na jeho ceste.

Jednoducho povedané, ide o aplikácie v tabletoch a smartfónoch, cez ktoré sa dajú snímať čiarové a QR kódy, fotografovať a písať si. Dodatočné služby providerov zahŕňajú aj bezpečnostný tichý alarm, ktorý okamžite upozorní dispečing, ak sa s autom alebo nákladom deje niečo podozrivé. Využívajú ich najmä prepravcovia hotovostných peňazí či iného cenného stráženého nákladu.

Moderný priemysel narába hlavne s digitalizáciou, ktorá prinesie nové vyhodnocovania, spôsoby ladenia a inovácií výrobných aj obslužných procesov. Moderné riadenie fleetu ako strategicky podstatného prvku fungovanie firmy chápe, že aj autá sú súčasťou výrobných či distribučných procesov. To znamená firemnej dopravy, či už zásobovacej alebo vo fáze doručenia zákazníkovi.

V riadení výrobných procesov sa princípy, ktoré by mali určovať budúcu podobu fabrík, nazývajú Priemysel 4.0. Ten hľadá hranice optimalizácie a efektívnosti ďalej za automatizáciou či zavedením digitálnych systémov a sietí. Bude v čoraz väčšej miere prepájať finálnych výrobcov, napríklad automobilky, s firmami v dodávateľskom reťazci. Nie iba na úrovni logistických odvolávok ako dosiaľ. Jana Filová, technologická koordinátorka Priemyslu 4.0 v Škoda Auto, tvrdí, že technológie len umožňujú ľuďom vidieť veci inak, no záleží na nich, ako sa k výzve postavia.

Ak by sa zdalo, že takáto miera využitia digitálnych a prepojených systémov riadenia sa týka iba ladenia výrobných procesov, nie je to celkom tak. Platí to napríklad aj pri procese nákupu. Softvér dokáže určiť, aké auto a parametre firma potrebuje, aké doplnkové vybavenie je únosné z hľadiska nákladov. Rozhodnutie robí manažér, či už bude vecné a v záujme podnikovej stratégie alebo skombinované aj s prvkom reprezentatívnosti či dokonca statusu. Detailná a veľmi presná informačná podpora a intenzívna komunikácia budú kľúčové pre jednu z najvýznamnejších noviniek v nákupe mobility či už do firmy alebo aj pre jednotlivcov – zdieľanie dopravných prostriedkov. Pri dobrom riadení tak môže firma výrazne ušetriť napríklad na to, že typ auta, aký potrebuje iba raz za čas, či už je to limuzína alebo chladiarenská dodávka, nemusí vlastniť.

Yangfeng žiada investičnú pomoc

Yangfeng žiada investičnú pomoc

Flotily čaká doba zdieľaná

Flotily čaká doba zdieľaná