Ako si na seba zarobia kotly a kompresory

Ako si na seba zarobia kotly a kompresory

Ako si na seba zarobia kotly a kompresory

Text: Marianna Cabalová

Výška aj podiel nákladov na energie motivujú firmy k šetreniu. Popri úvahách o výške vstupných investíciách sa oplatí myslieť aj na znižovanie spotreby.

Projekty energetických úspor sa často týkajú značnej časti nákladov podniku, no otázniky vzbudzuje fakt, že do nich treba investovať nemalé sumy peňazí. Nezriedka totiž rozsah úspor limituje technologická úroveň a najmä efektívne fungovanie zariadení vo fabrike.

A nielen v jej energetickej sústave, ale aj priamo vo výrobe. Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency – IEA) predpokladá, že do roku 2035 budú investície do energetickej účinnosti predstavovať takmer polovicu celkových investícií v energetike. Dôvody vymýšľať sofistikované riešenia teda nechýbajú.  

Technologická úroveň aefektívne fungovanie zariadení často limituje rozsah úspor nielen venergetickej sústave podniku, ale aj vo výrobe.


Nebyrokratický rozmer auditu

Významnou pohnútkou je pre firmy konkurencieschopnosť. „Motivuje nás nielen súťaživosť medzi konkurenčnými spoločnosťami, ale aj interný benchmarking medzi závodmi našej skupiny. Keď sme v minulosti riešili formu zníženia spotreby energií, prišlo k nám päť odborníkov z rôznych oblastí a začali analyzovať jednotlivé výrobné linky. Po analýze prišiel verdikt s konštatovaním, že nemáme veľkú šancu na úsporu,“ začal Juraj Šuhajda, líder priemyselného inžinierstva spoločnosti Embraco Slovakia opis svojej práce. Sofistikované riešenia v energetickej účinnosti priemyselných podnikov boli témou nedávneho podujatia Na čom sa bude zarábať v energetike, ktorého partnerom bolo aj Revue priemyslu. „Začali sme sa preto uberať vlastným smerom k efektívnosti. Ako najdôležitejšia sa ukázala analýza a vytipovanie prevádzok s najväčšou spotrebou energií. Riešenia sme hľadali v dôslednom energetickom audite, preto na tento nástroj nedám dopustiť,“ dodáva J. Šuhajda.  

Audítorov, ktorí firme okrem iného zabezpečia dokument, nariadený zákonom, sa podľa neho netreba obávať, pretože dobrý pomer kvality a ceny energetického auditu je perfektný vstup k efektívnym projektom. „Sme v 21. storočí a návratnosť v energetike sa nedosahuje vždy jednoducho,“ poznamenáva priemyselný inžinier. Firma má na základe energetického auditu rozpracovanú štúdiu centralizácie výroby chladivých médií, ktorej predpokladaný nadobúdací náklad je približne 400-tisíc eur. Ročná návratnosť sa odhaduje na 105-tisíc eur. „To je zároveň odpoveď prečo to robiť.  Za štyri roky zabezpečíme firme bezpečnosť prevádzky, úsporu energie a po tretie - prinesieme do svojho podnikania obrovskú mieru inovácie,“ konštatuje J. Šuhajda.

Energetické služby riešia reálny a relevantný problém podnikov. Preto sú zaujímavý predmet financovania aj pre banky.

Čísla za projektmi

Zvyšovať účinnosť využitej energie je aj jedným z kľúčových elementov európskej energetickej politiky a regulácie, z ktorej okrem iného vychádza aj povinnosť pre firmy zabezpečiť si energetický audit. Smernice o energetickej účinnosti určujú pre firmy v členských štátoch Európskej únie povinnosti aj spôsoby ako dosahovať isté úspory na konečnej energie spotrebe.

Aj kvôli týmto trendom vzniká dopyt významných odberateľov energií po ekonomicky výhodnejších riešeniach, ideálne zastrešených jedným dodávateľom. „Zákazník dnes hľadá fullservis v podobe sledu krokov bez toho, aby si musel robiť starosti s výberom jednotlivých dodávateľských spoločností. Vykonať energetický audit, vyvodiť z neho návrh a opatrenie pre jeho energetické riešenie, zafinancovať ho a prevádzkovať. Rád by si vybral komplexného dodávateľa a zaujímajú ho iba úspory, ktoré mu z tohto vzťahu plynú,“ objasňuje Tomáš Krčka, riaditeľ českého Deloitte Advisory.

Univerzálnym dodávateľom takýchto riešení sa stali poskytovatelia energetických služieb (Energy Service Company – ESCO). ESCO je aj  všeobecný názov konceptu ktorý sleduje dva ciele. Jedným z nich je dosahovanie väčšej energetickej účinnosti, zníženie spotreby energií, a to aj výberom zariadení, ktorú umožnia znižovať spotrebu energie. Druhým je hľadanie spôsobu ako nájsť aj na finančne náročný projekt dostatok peňazí bez toho, aby mala firma iba možnosť financovať aj nákladné nákupy.

Najatraktívnejší aspekt ESCO modelu z pohľadu klienta je taký, pri ktorom počas všetkých fáz projektu spolupracuje s jednou spoločnosťou a nie s niekoľkými operátormi ako sú projekčné kancelárie, distribútori energie, výrobcovia zariadení, finančné inštitúcie a podobne. „Ich služby podľa potreby poskytuje alebo nakupuje špecializovaný ESCO dodávateľ,“ poznamenáva T. Krčka.

Zákazník hľadá fullservis bez toho, aby si musel robiť starosti s výberom dodávateľských spoločností. Vykonať energetický audit, vyvodiť z neho návrh a opatrenie pre jeho energetické riešenie, zafinancovať ho a prevádzkovať.

Financovanie z úspor

Fakt, že 40 percent svetovej spotreby energie sa uskutočňuje v budovách, nie je žiadnym prekvapením. Vysoký podiel na jej odbere majú pochopiteľne priemyselné korporácie s veľkými zariadeniami s vysokou energetickou spotrebou. Významné percento nákladov na výrobu produktu či služby vzniká práve z vysokej spotreby energie, čo je predmetom úvah nielen technikov, ale aj finančných manažérov týchto podnikov. Zavedenie systémov riadenia energií dokáže náklady znížiť a dáva priestor outsourcingovým spoločnostiam.

Tie majú okrem technických riešení v ponuke aj časť, ktorá má vo firme zaujať finančného riaditeľa. Ide o finančný model zmluvnej dohody medzi príjemcom a poskytovateľom ESCO sližieb, ktorý zákon definuje ako garantovanú energetickú službu (Energy Performance Contracting – EPC). Zmluva, označovaná najčastejšie práve skratkou EPC, stanoví obsah aj trvanie vzťah. „Každá firma je špecifická a vyžaduje si individuálny prístup. Analýza pri garantovanej energetickej službe je výnimočne podrobná, pretože je to jediná služba, v ktorej sa úspora garantuje,“ hovorí Libor Gažovič z poradenskej spoločnosti e-Dome. „Samozrejme, bavíme sa o niekoľkoročných zmluvách, pri ktorých sú investičné opatrenia splácané z úspor. Ak je klient ochotný ísť do dlhšieho zmluvného vzťahu, vieme dosiahnuť komplexnú rekonštrukciu a umožniť mu tak efektívne energetické hospodárstvo, ktoré sa približuje takmer k dokonalému stavu,“ pripomína.

Od dobrého EPC projektu môže zákazník očakávať najmä garanciu splácania investície z úspor, a samozrejme návrh technického riešenia a podporu pri starostlivosti o zariadenia. Globálny pohľad zo strany ESCO spoločnosti umožní vyhnúť sa prípadným nezrovnalostiam. „Ak sa pozrieme na technológie ako na jeden celok, dokážeme nájsť väčšie synergie medzi procesmi. Potom je konečná úspora pre zákazníka ďaleko zaujímavejšia. Vďaka takémuto modelu dokáže výrobný podnik predvídať svoje prevádzkové náklady,“ tvrdí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ energetickej firmy Engie Services. Okrem toho, dodáva, možno v rámci projektu doslova na mieru výrobných plánov podniku nastaviť energetickú obsluhu a rozumne pridávať či meniť zariadenia. „Ak vymieňame zdroj, potrebujeme vymeniť i rozvody a všetko, čo zabezpečuje podporu výroby. Projekt EPC dokáže pokryť celú prevádzku vrátane údržby. To je obrovskou výhodou vzhľadom k narastajúcemu problému nedostatku kvalifikovanej ľudskej práce,“ dopĺňa J. Šuhajda skúsenosť Embraco Slovakia.

Outsourcingová budúcnosť

Outsourcing nevýrobných častí služieb pomáha spoločnosti odľahčiť starostlivosť o podporné služby, a naopak dáva možnosť investovať energiu do výroby. Čoraz intenzívnejšie pociťujeme trend zo západných krajín, keď sa chce výrobný závod venovať najmä svojej hlavnej činnosti a všetky podporné služby sa snaží zabezpečiť pomocou outsourcingu.

A aká je dostupnosť finančných zdrojov na takéto typy projektov? „Túto oblasť vnímame ako veľmi perspektívnu. Udržateľnosť energetických zdrojov a znižovanie energetickej náročnosti sú podporovanými odvetviami, čo cítiť aj z legislatívnych opatrení. Zo strany bánk tiež existuje záujem, pretože ESCO služby riešia reálny a relevantný problém podnikov,“ hovorí  Mikuláš Medzihradský z Československej obchodnej banky (ČSOB). Ako dodáva, či už si zdroje na financovanie projektu zabezpečuje samotný podnik alebo ESCO firma, situácia na bankovom trhu ich rozvoju praje. Ak však má EPC projekt fungovať, treba príprave finančného riešenia apodporným finančným službám na jeho realizáciu venovať veľkú pozornosť, odporúča. „Tak ako pri každej investícii do majetku je užitočné ak podnik pripravuje túto stránku projektu s odborníkom z oblasti financovania. Tak možno predísť neželeným prekvapeniam,“ dodáva bankár.

Podpore zvyšovania energetickej účinnosti sa nevyhýbajú ani štáty. Na Slovensku sa dosiaľ mnohé firmy v priemysle zaujímajú o audity a energetické certifikáty iba z povinnosti. V porovnaní so susedným Českom je zatiaľ na Slovensku verejná motivácia k energetickej efektívnosti veľmi malá. Česká republika už totiž nastavila model kombinácie eurofondov a energetickej služby, pričom dlhodobé opatrenia sú financované z eurofondov a krátkodobé zo súkromného sektora. Znižovanie spotreby energií a tým pádom aj dosahov výroby na životné podporujú v Európe aj iné ako dotačné systémy.

Motivácia šetriť energiu a rastúci dopyt po komplexných riešeniach vytvoril z ESCO služieb zaujímavú odnož biznisu v energetike. Tá v čase, keď úsporné projekty prinášajú ovocie a celková spotreba energie klesá aj pri rozvoji priemyslu, núka energetickej brandži nový zaujímavý biznis. Iba v Nemecku a krajinách Beneluxu pôsobí niekoľko desiatok spoločností zameraných na komplexné ESCO služby od poradenstva, cez audit, inžiniering, financovanie, výrobu, implementáciu až po prevádzku a údržbu. Prostredníctvom medzinárodných hráčov, ako je napríklad Engie, pribúda ponuka týchto služieb aj v iných krajinách.

 

V Číne vyrastie nová fabrika na elektromobily

V Číne vyrastie nová fabrika na elektromobily

Podniky myslia na rozvoj aj splácanie úverov

Podniky myslia na rozvoj aj splácanie úverov