Hľadajte firmu v horných desiatich percentách

Hľadajte firmu v horných desiatich percentách

Necelých desať percent slovenských priemyselných podnikov s 20 a viac zamestnancami, ktoré doslova ťahajú industriálnu sféru. O takejto skupine firiem informuje rebríček INDUSTRIES TOP 250, ktorý zostavuje Revue priemyslu.

Merané vlaňajšími tržbami, ktoré presiahli 60,1 miliardy eur, má 250 najväčších priemyselných firiem na Slovensku na výkonoch tuzemského priemyslu takmer 77-percentný podiel. Priniesli aj takmer rovnakú časť zisku. S profitom vyše 2,7 miliardy to bolo skoro 74 percent hospodárskeho výsledku po zdanení v priemysle. Navyše v nich vlani pracovalo vyše 205 tisíc ľudí. To je viac viac, než vo zvyšných vyše dvetisíc tristo podnikoch s vyše dvadsiatkou pracovníkov.

Dominanciu firiem z automobilového priemyslu ukazuje rebríček najväčších firiem, ktorý zostavuje Revue priemyslu. V dve a pol stovke podnikov v rebríčku Industries 250 súvisí s autami vyše 26 percent podnikov. Navyše ide o najväčšie firmy v priemysle – v prvej stovke má automotive pôvod až 38 spoločností. Vplyv je ešte výraznejší vo vyjadrení cez podiel na tržbách, v ktorom podiel štvrtiny firiem rebríčka presahuje 42 percent.

Ak desatina počtu firiem tvorí tri štvrtiny výkonov priemyslu, možno hovoriť o elite. Rebríček Industries 250.

Vyšší podiel tržieb než počtu firiem nedosahuje len automotive sektor. Pomerne výrazne to vidieť pri výkonmi silnej energetike, ktorej tržby tvorili vlani v rebríčku vyše trinásť percent. Takmer rovnaký vyše jedenásť a pol percentný podiel na tržbách vykázali výrobcovia elektrotechniky a elektroniky a chemický priemysel. Podiel na počte firiem mali pritom elektrotechnici o niečo vyšší, chemici zas nižší. Silná pozícia medzi stredne veľkými a menšími firmami spôsobila, že štrnásť percentný podiel strojárskych firiem na počte dopĺňa len 6,6-percentný vplyv v tržbách dvesto päťdesiatky.

Top 25 firiem slovenského priemyslu

Viac dôležitých informácií o najväčších priemyselných firmách, najziskovejších podnikoch či veľkých zamestnávateľoch, ale aj štruktúre a výkonnosti slovenského priemyslu prináša ročenka magazínu Revue priemyslu PRIEMYSEL TOP 250.

Siemens znižuje stavy, dôvodom je pokles zákaziek

Siemens znižuje stavy, dôvodom je pokles zákaziek

Aktivity Johnson Controls pocítia aj na Slovensku

Aktivity Johnson Controls pocítia aj na Slovensku