Potravinársky priemysel rástol v počte zamestnancov

Potravinársky priemysel rástol v počte zamestnancov

Aj keď je potravinársky priemysel jedným z najmenších odvetví v počte zamestnancov, koncom prvého polroku zaznamenal nárast pracujúcich. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora evidovala koncom minulého mesiaca 30 726 zamestnancov. Medziročne šlo o 4,3 percentný nárast.

Odbor spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny zamestnal o 33,7 percenta viac ľudí. Ďalšie najviac rastúce odvetvia tohto priemyslu boli vo výrobe a konzervovaní hydiny, o 26,3 percenta, vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydinových, o 14,1 percenta. Výroba ostatných potravinárskych výrobkov narástla o 11,9 percenta a výroba mlynských výrobkov o 6,8 percenta.

Naopak pokles počtu zamestnancov evidovala komora pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek. Medziročne došlo k 12,2 percentuálnemu poklesu o 168 zamestnancov.

Volkswagen rokuje s americkým ministerstvom spravodlivosti

Volkswagen rokuje s americkým ministerstvom spravodlivosti

Nord Stream II zabrzdili v Poľsku

Nord Stream II zabrzdili v Poľsku