Môžu startupy inovovať priemysel?

Môžu startupy inovovať priemysel?

Startupy sú už nejaký čas možnosťou a trendom, ako začať podnikať. Inovačný, či nový nápad prevádzajú do praxe reálnym produktom. Osobnosti slovenského priemysu vyjadrili svoj názor, či sa môže takýto "malý projekt" podieľať na inovovaní niečoho tak veľkého ako je priemysel.

Otázka: Myslíte si, že popri základnom a aplikovanom výskume môžu priemyslu pomôcť aj inovácie získané z technologických startupov?

A – Áno, ale iba pri akvizícii technológie

B – Áno, ale iba pri akvizícii celého startupu

C – Len pri istote, že sú s inováciou dostupní aj použiteľní ľudia

D – Je nemožné uplatniť fungovanie startupov, pretože majú inú logiku ako priemyselné firmy

E – Nie, startup môže do priemyslu vojsť len vlastným rastom

F – Iné

 

Katarína Kurucová, Riaditeľka Komerční banky Slovensko

Katarína Kurucová.JPG

C - Len pri istote, že sú s inováciou dostupní aj použiteľní ľudia

"Inovácie sú dôležité v každej sfére života človeka, pričom na ich aplikáciu do reálneho sveta je nutný dostatok ľudí, ktorí budú schopní saich naučiť  použiť aj vo svojej práci na zjednodušenie. Ich výhodou by podľa môjho názoru mala byť práve jednoduchosť s cieľom zjednodušenia praxe."

Peter Morháč, predseda predstavenstva a riaditeľ SOVA Digital

F – Iné

"Z každého trochu. Prelomové nápady, technológie a riešenia sa málokedy rodia vo veľkých korporáciách. Startupy bývajú úspešné najčastejšie v oblasti IT, pozrite sa kde začínali a kde sú spoločnosti Microsoft, Apple, Google.... Dnes, keď nastupuje doba digitalizácie priemyslu, vidím obrovské príležitosti práve pre malé inovatívne firmy, plné nadšencov, ktorí nevedia, že sa niektoré veci nedajú a oni ich vyriešia."

Vladimír Švač, riaditeľ oddelenia inovačného poradenstva, KPMG na Slovensku

F – Iné

"Myslím si, že priemyslu určite môžu pomôcť startupy, ale aj naopak, a to nielen v rovine technologických inovácií, ale aj z hľadiska vzájomného predávania si alebo zdieľania podnikateľských skúseností a nových prístupov v podnikaní. Na Slovensku je určite veľký priestor na spoluprácu, len je potrebné pomôcť týmto dvom svetom nájsť si k sebe cestu. O spojenie týchto dvoch svetov sa snaží a zbližuje ich aj naša spoločnosť."

Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska

Mário Lelovský.jpg

F – Iné

"Áno a nie je dôležité podmieňovanie, ale jedná sa o individuálny prístup najmä vzhľadom na možnú jednoduchú alebo naopak nemožnú prenositeľnosť inovácie v prípade naviazanosti na konkrétnych ľudí. Inovácia je v pravom slova zmysle inováciou až keď je prenositeľná a toto pravidlo by malo byť zásadou aj pri prípadnej podpore start-upov."

Peter Ábel, vedúci závodu Business Unit CC ZF Slovakia

F – Iné

Peter Ábel.JPG

"Ťažko posúdiť. Inovácie sú výsledkom experimentovania. Podstatné je, aby eliminovali plytvanie a prispievali k zvyšovaniu bezpečnosti pri práci, zvyšovaniu produktivity a viedli k nulovej chybovosti."

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500

TIBOR GREGOR_A.jpg

F – Iné

"Nie je celkom možné zovšeobecňovať startupy a ich výstupy, resp. prínosy, produkty. Vo všeobecnosti som presvedčený, že startupy môžu priemyslu pomôcť novými nápadmi, myšlienkami a riešeniami. Ak však otázka stojí na technologických startupoch, ktoré by už mali prinášať inovatívne produkty s vysokou technologickou hodnotou (aspoň podľa ich definície), tak tieto na Slovensku predstavujú malé % z celkového počtu startupov. Ich prínos je však nepopierateľný."

Ján Paulíny, obchodný riaditeľ Ipesoft

Ján Paulíny.JPG

C – Len pri istote, že sú s inováciou dostupní aj použiteľní ľudia

"Som presvedčený o tom, že tvorcovia inovácií a ich osobná angažovanosť od úvodnej myšlienky až po nábeh do výrobnej praxe je pre úspech veľmi dôležitá. V tomto období je potrebné prekonať mnohé a väčšinou neznáme. Na strane druhej, následný roll-out a prevádzková podpora predsa len viac vyžadujú procesné riadenie, čo však môže vývoj, a tým aj takýchto ľudí, istým spôsobom brzdiť."

Marcel van der Hoek, generálny riaditeľ ABB Slovensko

Marcel van der Hoek_ABB_A.jpg

F – Iné

"Myslím si, že startupy vedia rozvinúť priemysel, akonáhle prídu s dobrým nápadom a sú schopné predať to vybudovaním potrebných kontaktov, vzťahov. Problém je v tom, že startupy majú často dobré nápady, ale chýba im práve schopnosť predať sa. Podľa môjho názoru by malo byť startupistom viac jasné, komu budú predávať a ako to dokážu urobiť, než len sa sústreďovať na to, aký produkt chcú predávať. Zvyčajne je to opačne."

Vladimár Slezák, generálny riaditeľ Siemens AG v SR

C - Len pri istote, že sú s inováciou dostupní aj použiteľní ľudia

MNO_SLEZAK VLADIMIR_01_0004.jpg

"V kombinácii s postupom uvedeným v bodoch A a B, čiže s možnou akvizíciou start-upu, respektíve technológie za účelom zvýšenia ekonomického potenciálu. Bez kontinuity použiteľných a praktických operatívnych ľudí je však úspech predpokladanej inovácie významne rizikový."

Foto: Pixabay

Whirlpool v 2.kvartáli zarobil viac

Whirlpool v 2.kvartáli zarobil viac

Zahraničné firmy musia nájsť aj našich výskumníkov

Zahraničné firmy musia nájsť aj našich výskumníkov