Za čím idú investori do priemyslu

Za čím idú investori do priemyslu

Nedostatok kvalifikovaných ľudí, pribúdajúca byrokracia a právne predpisy, ktoré spomaľujú rast biznisu. Tak komentujú manažéri zahraničných firiem prekážky v biznise na Slovensku. Do úvahy ho berú aj noví investori. No expanzie aj nové investície pribúdajú, lebo napriek výhradám má tunajší priemysel dobré meno.

Aké faktory firmy berú do úvahy, keď sa rozhodnú prísť na Slovensko? Keďže sa minulý rok podarilo vláde prilákať veľkého investora – automobilku Jaguar Land Rover, krajina zjavne má čo ponúknuť. Britského hosťa s indickými majiteľmi už začínajú nasledovať dodávatelia autokomponentov nielen z ostrovov. Záujem nechýba ani z iných odvetví a krajín. Pritom Slovensko si v snahe získať investora nekonkuruje len s okolitými krajinami, nezriedka sú to i exotickejší protivníci. Napríklad Jaguar Land Rover uvažoval aj o Mexiku. Čo Slovensku pomáha? „Našli sme tu veľmi dobrú pracovnú silu za rozumné náklady, v dobrej časovej zóne, politicky a ekonomicky stabilné prostredie a ďalšie výhody,“ zhrnul výkonný riaditeľ bratislavského centra počítačovej firmy Dell Martin Bednár.

Názor investorov na budúci vývoj biznis na Slovensku

Prameň: FDI prieskum EY a AmCham Slovakia 2015

Aj keď firmy upozorňujú na ťažkosti, ktorým pri podnikaní na Slovensku čelia, je cítiť, že rozhodnutie investovať neľutujú, zaznelo na konferencii Americkej obchodnej komory o priamych zahraničných investíciách. Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo pomenovať prekážky, s ktorými sa investori na Slovensku stretávajú. Hovorí o nich prieskum poradenskej spoločnosti EY, ktorá sa spolu s komorou na ne pýtala stovky investorov z 23 krajín.

Najpodstatnejší výsledok, ktorý prieskum priniesol je fakt, že aj napriek prekážkam je takmer polovica dopytovaných spoločností rozhodnutá rozširovať svoje podnikanie na Slovensku. Problémy však intenzívne vnímajú. Viac než štyri pätiny firiem si myslí, že právne predpisy spomaľujú ich rast a 73 percent investorov hodnotí negatívne zvyšovanie administratívnej záťaže. Ako neefektívnu hodnotí hospodársku politiku štátu 55 percent respondentov. V porovnaní s rokom 2009, keď EY robilo podobný prieskum, došlo vo všetkých oblastiach k istým zlepšeniam.

Problém byrokracie vydržal

Z pohľadu štátnej podpory a podpory investícií na Slovensku si viac ako polovica investorov myslí, že politika štátu je neefektívna pre hospodársky rast. Okrem toho podľa nich nedostatočne prispieva k udržateľnosti rastu.

Ako jednu z hlavných záťaží označujú firmy byrokraciu. Takmer tri štvrtiny respondentov uviedlo, že v porovnaní s prieskumom spred šiestich rokov sa náklady na právne alebo administratívne zaťaženie významne zvýšili. Len jedno percento uviedlo, že sa znížili. Nespokojnosť s administratívnym zaťažením pritom vyjadrilo aj Združenie podnikateľov Slovenska. Aj keď sa administratívna záťaž pretriasa dlhodobo, riešiť ju je komplikované. Pomôcť má napríklad väčšia účasť firemného sektora pri tvorbe zákonov. „Bola schválená takzvaná jednotná metodika na posudzovanie jednotlivých vplyvov. Začala platiť od októbra minulého roka. Je to nový systém, v ktorom sa budú úradníci už pri príprave nových legislatívnych materiálov pýtať aj na názor podnikateľských združení a zainteresovaných organizácií - prostredníctvom konzultácií“, opisuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Zamestnávateľské zväzy by mali dostať nové možnosti ako pripomienkovať pripravované právne normy. Nemusí to však značiť, že keď s tým podnikatelia nebudú súhlasiť, zákon sa automaticky neprijme. „Preberáme normy z EÚ alebo je to jednoducho politika vlády, prijať nejaký zákon. Určite to však pomôže vopred odhadnúť, aké to bude mať dopady,“ dodáva R. Chovanec. Navyše, dodal štátny tajomník rezortu hospodárstva, podľa viacerých rebríčkov sa podnikateľské prostredie na Slovensku zlepšilo. „Bol to napríklad rebríček OECD, ktorý posudzuje, ako veľmi demokracia zasahuje do podnikania, kde sme sa umiestnili lepšie ako polovica iných krajín z OECD,“ dodáva R. Chovanec na margo reprezentatívnosti prieskumu, ktorý nie je štatistický, ale ukazuje nálady. Navyše, medzi respondentmi boli aj niektoré z najväčších firiem v krajine, oponuje vedúci partner EY pre Slovensko Matej Bošňák. „Každopádne, veľké podniky vyjadrili názor na niektoré témy a neradno ich ignorovať,“ dopĺňa.

Dochádzajú ľudia

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v priemysle má do budúcnosti riešiť duálne vzdelávanie. No už dnes zamestnávatelia jednoznačne hovoria, že ľudí s dostatočnou kvalifikáciou a praxou je málo. Ľudský kapitál je po priaznivom podnikateľskom prostredí a investičných stimuloch zásadnou súčasťou podnikateľského prostredia, pretože kde nie sú ľudia, tam investor nepríde. Okrem toho nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily označili investori ako najvážnejšiu prekážku budúceho rastu a investovania. Oproti roku 2009, keď deficit pracovnej sily vnímalo 18 percent dopytovaných, narástlo toto číslo v minulom roku na 64 percent. To robí z otázky ľudských zdrojov oblasť, ktorú nemožno ignorovať.

Slovensko bolo v minulosti známe najmä svojou lacnou pracovnou silou, čo už viac neplatí. Tú hľadajú firmy skôr v Bulharsku či Rumunsku, alebo idú do Ázie. O to viac je potrebné, aby na Slovensku boli ľudia, ktorí vedia zamestnávateľom ponúknuť kvalitu vo výrobe. Okrem toho bude rásť dopyt po kvalifikovaných ľuďoch aj v regiónoch. Na to je nutná koordináciu a plánovanie. Už teraz sa vie, že s príchodom veľkého automobilového investora do Nitry nastane v okolitom regióne pohyb pracovnej sily. Duálne vzdelávanie by malo byť prínosom z hľadiska plánovania aj z hľadiska koordinácie. Nemálo pracovných síl však bude potrebných oveľa skôr, než začnú zo škôl vychádzať absolventi duálneho štúdia. Investori odporúčajú rozšíriť duálne vzdelávanie na všetky typy škôl, nielen na odborné. Kvalitnú prax priamo v podnikoch si pritom pýta najmä vysoké školstvo. Nemenej dôležité je podľa nich zabraňovať odlevu mozgov, čo sa dá robiť najmä pozitívnou motiváciou. Do tej sa však musia zapojiť aj zamestnávatelia. Napríklad aj tak, že mladým ľuďom predstavia prácu vo svojich podnikoch a ponúkli dobré pracovné podmienky.

Budúcnosť zahraničných investícií

Napriek všetkým spomenutým nedostatkom, ktorými slovenské podnikateľské prostredie trpí, je skoro polovica dopytovaných investorov rozhodnutá expandovať. „Väčšina opýtaných respondentov vyjadrila pozitívny pocit nad budúcnosťou investícií na Slovensku,“ konštatujú v prieskume analytici EY. Doplnili však aj poznámku, že pozitívny postoj investorov voči Slovensku sa môže meniť. Ak majú investori ostať a firmy prichádzať aj naďalej, chcú zahraniční podnikatelia od vlády konkrétne opatrenia.

Z prieskumu tiež vyšlo, že z hľadiska budúcich investícií je veľmi dôležitá infraštruktúra. Vylepšenie diaľnic a ciest odporúčalo až 92 percent investorov. Nedostatok infraštruktúry na Slovensku označila ako problém aj Anne Bucherová, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre hospodárske a finančné záležitosti Európskej komisie. Pritom nie je žiadnym tajomstvom, že k disparite medzi regiónmi dochádza aj kvôli nedostupnosti niektorých z nich. Prioritou by sa malo stať prepojenie Bratislavy a Košíc diaľnicou, aj keď kvôli spomaleniu na viacerých úsekoch to vyzerá ešte v nedohľadne. Pritom cestná doprava nie je jediná, o ktorú sa investori zaujímajú. Okrem iného odporučili posilniť vnútroštátne a medzinárodné lety a aj železničné spojenia. Dokonca sa medzi odporúčaniami vyskytol aj internet, pretože kvalitné pokrytie ešte stále nie je dostupné vo všetkých regiónoch.

Výpovedná je aj odpoveď na otázku, akých je päť najväčších prekážok pri investovaní a raste na Slovensku. Tri z piatich súvisia s pracovnou silou – je jej málo, je nekvalifikovaná a zamestnávateľ má vysoké náklady na dane a sociálne zabezpečenie. Okrem toho ako prekážku pri investovaní respondenti uviedli korupciu a veľkosť trhu. Pritom vnímanie korupcie sa za posledných šesť rokov mierne zhoršilo.

Pokračovanie

Značkový obsah

Značkový obsah

Prácu dostanú roboty šikovnejšie ako človek

Prácu dostanú roboty šikovnejšie ako človek