Duálne vzdelávanie prinesie kvalifikovaných odborníkov

Duálne vzdelávanie prinesie kvalifikovaných odborníkov

Na Slovensku je čoraz náročnejšie nájsť prácu aj napriek vyštudovanému odbornému zameraniu. Problém je predovšetkým v tom, že ľudia nemajú prax v obore, v ktorom sa uchádzajú o pracovnú pozíciu, pretože ju nemajú kde získať. 

Kam sa môže podľa vás posunúť riešenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v horizonte piatich rokov?

A - Rozbeh systému duálneho vzdelávania bude mať v tom case pozitívne výsledky

B - Kvalifikovaných ľudí pribudne, ale niektoré kvalifikácie budú stále chýbať

C - Firmy si budú musieť zadovážiť zamestnancov zo zahraničia

D - Nedostatok ľudí podnieti riešenie ako kombináciu ľudí zo zahraničia a rekvalifikovaných pracovníkov

E - Firmy môžu pre nedostatok ľudí začať uvažovať o odchode zo Slovenska

F - Iné

 

Marcel van der Hoek

ABB, Country Manager

F – Iné

V budúcnosti budeme potrebovať čoraz viac odlišne kvalifikovaných ľudí. Aby tu ostali konkurencieschopné spoločnosti, potrebujú vyššiu úroveň automatizácie a interkonektivity. Tabletová generácia” je na vzostupe, takže pomocou duálneho vzdelávania a s pridaním istého množstva zahraničnej pracovnej sily to môže byť uskutočniteľné.

 

Katarína Kurucová.JPG

Katarína Kurucová

Komerční banka, pobočka zahraničnej banky, riaditeľka

C – Firmy si budú musieť zadovážiť zamestnancov zo zahraničia

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vnímam ako reálny problém, ktorý nám práve skúsenosti zo zahraničia môžu pomôcť riešiť. Presun know-how a jeho priama aplikácia v realite nášho trhu sú kľúčovými aspektmi použitia inovácií.

 

Mário Lelovský

IT Asociácia Slovenska, prezident

B – Kvalifikovaných ľudí pribudne, ale niektoré kvalifikácie budú stále chýbať

Verím, že tak firmy, ako aj stat to začnú brať s rekvalifikáciou a prípravou nových odborníkov vážne.  V prípade firiem som o tom presvedčený, pre ne to bude čoskoro otázka prežitia. Prístup štátu je otázny. Keďže kompetentní dávno všetko vedia, ale prakticky sa stale nič nedeje, nedáva to veľkú nádej na rýchle zásadné zmeny. Duálne vzdelávanie tu malo byť už dávno. Navyše potrebných IT špecialistov pravdepodobne neposkytne.

 

TIBOR GREGOR_A.jpg

Tibor Gregor

Klub 500, výkonný riaditeľ

F – Iné

Ak by sa zefektívnilo duálne vzdelávanie, po prijatí novely by sme mali prvých absolventov až o päť rokov. Dovtedy je nevyhnutné uľahčiť prijímanie ľudí z tretích krajín tak, aby sme prekonali súčasný akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Okrem toho treba prehodnotiť poskytovanie investičných stimulov tak, aby sa podporovali investície s vysokou pridanou hodnotou, nie montážne dielne či centrá zdieľaných podnikových služieb v oblastiach s nízkou pridanou hodnotou.

 

MNO_SLEZAK VLADIMIR_01_0004.jpg

Vladimír Slezák

Siemens, generálny riaditeľ

F – Iné

Aktivity, ako sú duálne vzdelávanie alebo dovoz ľudí zo zahraničia, môžu nedostatok kvalifikovaných ľudí v IT, automatizácii, softvérovom vývoji či energetike čiastočne zmierniť. Nájsť takých ľudí je problém, pretože z technických univerzít ich vychádza relatívne málo a často sú rozchytaní, už keď nastúpia do školy. Väčšina ľudí kritizuje pre nerovnováhu na pracovnom trhu školstvo, ale to je sekundárny problém. Hlavná príčina je, že málo motivujeme rodičov aj deti. Aby sa mladí ľudia zamýšľali, čo chcú v živote robiť, a vyberali si školy, ktoré ich privedú k zaujímavej, dobre platenej práci, a nie na úrad práce.

 

Ján Paulíny.JPG

Ján Paulíny

Ipesoft, obchodný riaditeľ

F – Iné

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nie je otázkou posledného obdobia, je to dlhodobá záležitosť. Riešenie je zrejme v mixe navrhnutých možností. Z pohľadu našej spoločnosti v IT sektore je dôležitá podpora prípravy odborníkov už na školách. Keďže sme sa zamerali aj na zahraničie, je aktuálne aj získavanie ľudí zo zahraničia.

 

Peter Ábel

ZF Slovakia, vedúci závodz podvozkových komponentov

F – Iné

Duálne vzdelávanie je jedno z opatrení, ktoré môže do budúcnosti zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov, no nie je to riešenie na získanie dostatku pracovnej sily. Bohužiaľ, Slovensko pri relatívne vysokej miere nezamestnanosti nemá dosť práceschopných a použiteľných ľudí. Nemyslím si, že firmy budú uvažovať z tohto dôvodu o odchode z krajiny. Slovensko sa bude musieť do budúcnosti vyrovnať so spolunažívaním s inými národnosťami nielen v práci. To je naša veľká slabosť.

 

Martin Morháč

SOVA Digital, generálny riaditeľ

B - Kvalifikovaných ľudí pribudne, ale niektoré kvalifikácie budú stále chýbať

Je dobré, že sa otvorila intenzívnejšia komunikácia na túto tému. Prináša to náznaky zlepšenia. Zatiaľ viac na strane rodičov a detí, ktorí si silnejšie uvedomujú dôležitosť vplyvu vzdelania na ich uplatnenie v živote. Zrkadlom je nárast záujmu študovať na technických školách. Aj na viacerých univerzitách vidieť zvýšenú snahu hľadať silnejšie prepojenie na potreby priemyslu. K vyváženosti potrieb praxe a pripravenosti absolventov nás však čaká ešte dlhá cesta. 

 

Výrobu by mal kormidlovať obchod

Výrobu by mal kormidlovať obchod

Český miliardár D. Křetínský kupuje firmu Spedica

Český miliardár D. Křetínský kupuje firmu Spedica