Priemysel EÚ v auguste rástol

Priemysel EÚ v auguste rástol

Výkonnosť priemyselných odvetví európskej dvadsať osmičky v auguste ožila, štatistický úrad Eurostat zaznamenal nárast v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní.

V poslednom prázdninovom mesiaci úrad zaznamenal nárast priemyslu o 1,6 percenta v eurozóne a o 1,4 percenta v celej únii. Oproti predošlému mesiacu to bol skok hore, keďže v júni priemyslu spadol výkon o 0,7 percenta v eurozóne aj EÚ. Medziročne bol augustový výsledok v oboch blokoch o 1,8 percenta lepší. Údaje sú vypočítané už po očistení sezónnych vplyvov.

Eurozóne sa medzimesačne darilo rásť hlavne pre nárast výroby tovarov dlhodobej spotreby, a to o 4,3 percenta, kapitálových produktov o 3,5 percenta, polotovarov o 1,4 percenta a výrobe energií, ktorá narástla o 3,3 percenta. Pokles zaznamenala len výroba krátkodobej spotreby pre domácnosti, a to o 0,6 percenta.

V rozmere celej Európskej únie sa darilo najmä výrobe kapitálových produktov, ktorá stúpla o 3,8 percenta, o 2,7 percenta stúpla produkcia dlhodobej spotreby, energetický priemysel vyprodukoval o 1,9 percenta viac. Polotovarov sa vyrobilo o 0,9 percenta viac než v predošlom mesiaci. Výroba tovarov krátkodobej spotreby v auguste medzimesačne klesla o 0,5 percenta.

V medziročnom porovnaní sa v eurozóne produkcii tovarov s dlhodobou spotrebou darilo o 4,9 percenta viac, kapitálovým produktom o 2,6 percenta, výrobe energií o 1,5 percenta. V EÚ sa tovary s dlhodobou spotrebou vyrábali o 4,6 percenta viac, kapitálové produkty o 3,3 percenta, polotovary o 1,9 percenta a energie mierne o 0,2 percenta viac. Mierne poklesla aj produkcia tovarov krátkodobej spotreby, a to o 0,1 percenta.

Najväčšie nárasty priemyselného výkonu v medzimesačnom porovnaní Eurostat nameral v Českej republike, kde sa navýšenie rovnalo 12,1 percentu, v Holandsku s rastom o 4,4 percenta a Nemecku o 3,1 percenta. Opačný efekt najviac pocítilo Írsko, a to pokles o 13,4 percenta, Fínsko s poklesom o 3,5 percenta a Švédsko, presne o 2,9 percenta.

Akcie Kofoly padli o 2O percent

Akcie Kofoly padli o 2O percent

Volkswagen sa regeneruje z centrálneho Wolfsburgu

Volkswagen sa regeneruje z centrálneho Wolfsburgu