Digitálne oddelenia sú robotmi bielych golierov

Digitálne oddelenia sú robotmi bielych golierov

Vo výrobnom priemysle je symbolom využitia digitálnych technológií nemecký pojem Industrie 4.0. Personalizácia tovarov sa podľa očakávaní zo súkromných nákupov rýchlo rozšíri aj do B2B sféry. Aj firmám sa bude hodiť objednať si produkt šitý na mieru. Pružnejší obchod, ale aj zásobovacia a distribučná logistika budú môcť v takej rýchlosti, akú si vyžiadajú internetové objednávky, priniesť iba digitálne technológie. Cieľom automatizácie bude, aby cestu výrobku od objednávky po doručenie čo najmenej spomaľovalo čakanie na kroky človeka. Tým sa však kontakt „bielych golierov“ v priemyselných firmách s digitálnou sférou iba začína. S rastom internetového obchodu bude treba, aby firmy dokázali naplánovať na výrobu technológie, ale aj ľudské zdroje. Z pokrytia firemných procesov automatickými činnosťami nevypadne žiadne oddelenie. Z doterajšieho vykazovania a informačnej podpory sa digitálne technológie posunú priamo do riadenia podnikov.

Podnet z Bruselu

Rast využívania informačných a komunikačných technológií v riadení firiem chce Európska komisia podporiť vybudovaním Jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market – DSM), ktorého plány ohlásila v máji. Iniciatíva má odstrániť regulačné obmedzenia a vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov jediný. Naplno fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do európskeho hospodárstva dodatočný hrubý produkt za 415 miliárd eur ročne a vytvoriť stovky tisíc nových pracovných miest. Tento fenomén neobíde ani slovenské firmy. Otvorenie online trhu prinesie lepší prístup k pol miliarde zákazníkov v krajinách únie. Ak uspejú, umožní to očakávaný ekonomický rast o vyše štyri miliardy eur ročne. To môže dať šancu aj podnikom, ktorým tuzemský trh neposkytoval kritickú masu zákazníkov.

Ak budú chcieť vyťažiť z jednotného digitálneho trhu maximum, budú mu musieť značne prispôsobiť svoje fungovanie. Pripravené nie sú, upozorňuje IT Asociácia Slovenska. Podľa analýzy DESI 2015, ktorá meria Index digitálnej ekonomiky v krajinách EÚ, je Slovensko pod priemerom EÚ v oblasti integrácie digitálnych technológií a dokonca medziročne kleslo. V rebríčku 28 krajín EÚ obsadilo 19. miesto v počte malých a stredných podnikov s obchodom online. A to len sedem percent z nich predáva do zahraničia. Na 22. mieste skončili slovenské firmy v hodnotení obratu pri elektronickom obchode a vo využívaní sociálnych médií. Keďže jednotný digitálny trh bude ďalším stupňom otvorenia trhov, môže byť podľa prezidenta ITAS Mária Lelovského pre nepripravených aj hrozba. „Veľké firmy využijú svoju silu na ovládnutie trhov, tak ako už americké IT firmy pohlcujú európsky trh,“ dodáva M. Lelovský.

Jednotný digitálny trh je rovnako otvorený ako celý trh EÚ. Zákazníci by na ňom mali získať porovnateľné podmienky a záruky od dodávateľa. Rozhodnutie spotrebiteľa o nákupe určí cena, kvalita, rýchlosť dodávky a súvisiace služby. Možnosť vybrať z kompletnej online ponuky tovarov a služieb v EÚ sľubuje spotrebiteľom podľa analýz úsporu zhruba 11,7 miliardy eur. Ďalší krok bude zvýšenie prístupnosti k produktom a službám na mobilných platformách bez lokálnych obmedzení. Zatiaľ ukazujú nemalé rozdiely, kým internetovému nákupu z vlastnej krajiny dôverujú takmer dve tretiny spotrebiteľov v EÚ, z iného štátu len 38 percent.

Firma takmer online

Nadnárodné firmy sa snažia získavať lepšie informačné pokrytie svojich činností ako podklad pre riadenie. Česká skupina Radka distribuuje chemicko-technické produkty pre stavebníctvo, chemický priemysel a smaltovanie, ale aj úpravu vody. Po centrále zaviedla podnikový informačný systém (ERP) QAD v dcérskych závodoch v Poľsku a na Ukrajine a pokračuje v Rumunsku a Srbsku. Nedávno oznámila, že zavádzanie systému dokončila jej firma Szórádi és Társai v Maďarsku. Zadanie českej skupiny pre IT firmu Minerva kládlo v podpore obchodu dôraz na export a import dát, centrálne číslovanie artiklov a dodávateľov. Požiadavka obsahovala aj replikácie a vyhodnocovania dát z controllingovej databázy. Tá obsahuje stavy skladov, predaja, saldo pohľadávok a záväzkov. Aby zlepšila dostupnosť priebežných informácií o zákazkách, nastavila Minerva v systéme pre Radku prepojenie medzi cenou z nákupnej objednávky s konkrétnou šaržou zásoby – z objednávky a faktúry. Umožňuje rozdeliť vedľajšie obstarávacie náklady podľa množstva alebo sumy k príjemkám tovaru. Firma môže v systéme rozrátavať aj náklady na dopravu či vedľajšie obstarávacie a iné náklady.

Celý systém QAD beží na virtuálnom serveri. Firma ho navyše pre zahraničné pobočky zaviedla aj s verziami podľa legislatívy krajín, kde fungujú. „Najväčší prínos nového ERP systému QAD vidím predovšetkým v tom, že máme dáta k dispozícii takmer online. Dáta sú správne, odstránili sme chybovosť a tým aj oneskorenia nutné na odstraňovanie chýb,“ hovorí finančná riaditeľka firmy Radka Eva Šmídová. Konsolidácia podľa nej umožnila štandardizovať podnikové procesy vo viacerých krajinách.

Firma s konzultantmi z Minervy nastavuje reportovací systém tak, aby ponúkal informačné prehľady o firemných operáciách v rôznych menách a potrebných časových radoch.

Zber dát ako začiatok

Firmu možno riadiť digitálne, iba ak využíva kvalitné vstupné dáta a informácie. Prepisovanie a vkladanie dát cez rôzne tabuľky a dokumenty to nie sú, obvykle „trpia“ na neaktuálnosť a vysokú chybovosť a sú administratívne náročné. Informačné systémy však možno prepojiť „natiahnutím“ informačného systému priamo do výroby, do výrobných hál, ideálne až k strojom. Riadiaci pracovníci tak môžu z kancelárií iba sledovať a vyhodnocovať dáta z reálnej prevádzky, komentuje obchodný riaditeľ IFS Czech Pavel Bláhovec.  

Súčasné informačné systémy integrujú rôzne typy zberu dát cez automatické zariadenia – terminály. Umožňujú z každej dielne a prevádzky zbierať dáta najvhodnejším spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnemu pracovisku. Využíva sa len jeden informačný systém a jeden typ dotykovej obrazovky. Všetky dáta sa však finálne zobrazujú a vyhodnocujú v porovnateľných formátoch. To prináša značné zjednodušenie a podnik na takom fungovaní môže nemálo ušetriť. Pri sledovaní výroby je potrebné integrovať plánovanie, technickú prípravu výroby a údržbu do jednotnej platformy. Zber dát ponúka možnosť mať ustavične prehľad o rozpracovanosti jednotlivých zákaziek. Tým tiež umožňuje zviditeľniť úzke miesta vo výrobe. V riadení ľudí možno sledovať ich aktivitu a efektívne a operatívne preverovať množstvo odvedenej práce. Priamo vo výrobe je nutné získať prehľad o efektivite zariadení a operátorov a zaviesť nástroj, ktorý zabezpečí plnenie štandardov riadenia kvality. Najlepšie je priamo pripojiť stroje k systému pre zber dát a operácií. Požiadavky na ideálny spôsob zberu dát sa môžu rôzniť aj v rámci jedného podniku, podľa charakteru pracovných činností a vybavenia pracovísk. Môžu fungovať ako jednoúčelové zariadenia, no dotykové obrazovky môžu mať zároveň aj funkciu vstupu pre prácu s informačným systémom, odlíšením prihlásenia. Môžu tak zároveň sledovať priebeh operácií, využitie stroja, no aj dochádzku zamestnancov a fungovať ako nástroj na ich úkolovanie.

Foto Shutterstock

Neoceniteľná ľahkosť obra

Neoceniteľná ľahkosť obra

Priemysel 4.0 zautomatizuje zmenu

Priemysel 4.0 zautomatizuje zmenu