Veľtrhy prinášajú ľudský rozmer aj odbornosť

Veľtrhy prinášajú ľudský rozmer aj odbornosť

Odpovedať na túto otázku sa nedá jednou vetou. Výhody a prínos odborných podujatí či veľtrhov v čase prakticky neobmedzenej elektronickej komunikácie spočívajú hlavne v tom, že dokážu ľuďom z brandže poskytnúť všetko to ostatné, čo cez počítač či mobil nemôžu získať. A nie je toho málo.

Porekadlo o tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, by sme mohli v tomto prípade modifikovať v zmysle, že je lepšie raz vidieť naživo ako stokrát na internete. Ani tie najkvalitnejšie technické nástroje zatiaľ neumožňujú fyzický kontakt s technológiami, zariadeniami a preverenie niektorých úžitkových vlastností, ktoré neopisujú technické parametre. Na odbornom veľtrhu si možno pohodlne a na jednom mieste doslova siahnuť na množstvo produktov či technológií, ba dokonca ich priamo porovnávať.

No nielen to. „Aj dnes, vo veku moderných informačných technólogií, je potreba osobnej komunikácie dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Hodnotu osobných stretnutí s klientmi podčiarkuje skutočnosť, že obchod beží medzi reálnymi ľuďmi a navyše, je založený na dôvere,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Svetovej asociácie veľtrhového priemyslu UFI Paul Woodward.

Lepšia šanca na biznis

Jednu z výhod predstavuje človeku možnosť vybrať si. Buď si prezrie výstavu anonymne, aby získal prehľad o novinkách a vývoji v brandži, alebo chce dať o sebe vedieť, buduje si nové kontakty či upevňuje už existujúce. „Najefektívnejšie sa komunikuje a obchoduje osobne. Reč tela tvorí vysoké percento celkovej komunikácie, preto tvrdím, že ľudia si často nezapamätajú, čo ste povedali, ale skoro vždy - ako ste na nich pôsobili,“ hovorí Dajana Pjataková, event manažérka European Alliance for Innovation (EAI), ktorá usporadúva ročne desiatky odborných a vedeckých konferencií po celom svete. Nemalý prínos predstavuje aj koncentrovaná prítomnosť odborných médií s možnosťou získať ďalšie užitočné kontakty.

Konkrétne benefity návštevy zhodnotila na 190 veľtrhoch v Nemecku tamojšia asociácia organizátorov veľtrhov AUMA. Prieskum 163-tisíc návštevníkov podujatí v roku 2014 ukázal nielen to, že takmer tri štvrtiny z nich dosiahli očakávané ciele. Spresnila aj ich zameranie. Dvom tretinám respondentov pomohli veľtrhy k informáciám o inováciách a trendoch v brandži a takmer rovnakému množstvu priniesli podklady pre nákup.

Čo sa týka obchodu, viacerí odborníci sa ponosujú, že ich na veľtrhoch či konferenciách obťažuje množstvo obchodných zástupcov ponúkajúcich svoje služby či tovar. Čo tak skúsiť z nich urobiť svojich priateľov a pomocníkov? Čo ak sa dá práve takýmto spôsobom dostať k ponuke, ktorá bude výhodná? Dobrí obchodníci vedia, že zo stoličky v kancelárii sa dnes obchody robia ťažko. A aj keď ho nemusia urobiť priamo na evente, je lepšie, keď dávajú ponuku alebo prichádzajú rokovať ako niekto, koho zákazník už osobne pozná. Aj keď sa predtým stretli iba na chvíľu, zoznámili sa, vymenili si vizitky a prehodili zopár slov. „Obchod sa zriedkakedy podarí uzavrieť na prvom stretnutí a štatistiky potvrdzujú, že čím viac interakcie existuje medzi zúčastnenými stranami, tým je šanca uzavretia obchodu vyššia,“ potvrdzuje D. Pjataková. Tretina návštevníkov si na akciách pripravuje pozíciu pre nákup, ukazuje prieskum nemeckej AUMA.

Zdroj noviniek

Medzinárodní organizátori odborných výstav dobre vedia, že osobný kontakt sa jednoducho nedá nahradiť ničím. Každá inovácia je dielom konkrétneho človeka, tímu - a stretnúť sa s týmito ľuďmi aj osobne môže každému podnikaniu len prospieť. Nejde pritom len o obligátnu výmenu vizitiek. Networking a jeho socializačný rozmer sa vďaka vysoko odbornému obsahu stáva pre pôsobenie firmy mimoriadne efektívny. Kde inde, ak nie medzi špecializovanými odborníkmi možno hľadať odpovede na praktické problémy? A kde inde, ako na sústredení celej brandže sa dajú nájsť noví partneri, odberatelia, dodávatelia, spolupracovníci?

Navyše, koncentrácia ľudí z konkrétnej brandže, špecializácie či odvetvia umožňuje podľa D. Pjatakovej vytvoriť pôdu pre kvalitné sprievodné podujatia, najmä konferencie či odborné semináre. Ak sú dobre zorganizované, panelové diskusie bývajú spravidla najčerstvejší zdroj informácií, trendov, prognóz.

Navyše umožňujú dať dokopy aj odborníkov, ktorí by sa v podstate nemali ako stretnúť, no bez ich interakcie niektoré témy nemajú šancu na riešenie. Dobrý príklad je súčasný svetový fenomén smart cities. Teda vytvárania miest podľa konceptov, ktoré umožnia ich efektívne, prostrediu prospešné fungovanie, no najmä z nich urobia vhodné miesta pre život ľudí. Preto vznikla, dokonca spoločne na Slovensku a v Kanade, idea série konferencií Smartcity 360 Summit, ktoré dáva dokopy ľudí z miest, verejnej správy, architektúry, no aj priemyslu. Podľa D. Pjatakovej je výnimočné práve preto, že dostane pod jednu strechu odborníkov tak z akademických, priemyselných, ako aj politických kruhov.

Zo zákulisia brandže

Mnohí odborníci považujú za najväčší benefit, ktorý si odnášajú z odborných podujatí, práve tzv. kuloárne informácie. Na chodbách, pri káve, počas neformálnych stretnutí mimo oficiálneho programu sa veľmi často dozvedia najviac. Je predsa úplne ľudské, že človek v priamom rozhovore povie či naznačí viac ako na oficiálnej prezentácii. Ešte prínosnejšie môžu byť podľa ľudí z veľtrhového a konferenčného biznisu v priemysle debaty, ktoré sa vedú na spoločenskej časti podujatia či sprievodnom relaxačnom programe. Tu sa ľudia zvyčajne uvoľnia a sú otvorenejší. Existuje veľa príkladov, keď sa úspešné partnerstvá či obchody zrodili práve vďaka „small talks“ kdesi na golfovom ihrisku.

Samozrejme, existuje riziko, že účastník odborného podujatia prezentovaním príde o časť svojho unikátneho know-how, ale priemyselná špionáž dnes nečaká na odborné podujatia.  Využíva iné prostriedky a kanály, aby sa k dôverným informáciám dostala skôr, ako ich vlastník zverejní na podujatí. „Spoločnou vlastnosťou špičkových vedcov a profesionálov z oblasti vedy a výskumu je schopnosť prezentovať svoje výsledky publiku. A kde inde dať o sebe vedieť tým najefektívnejším spôsobom, ako na podujatí, kde sa stretnú všetci najvýznamnejší ľudia z brandže? Práca v malej, inovatívnej firme môže byť často izolovaná a konfrontácia na širšom fóre môže v jej napredovaní len pomôcť,“ dodáva D. Pjataková.

Na konferencii či veľtrhu sa socializujú profesionáli z brandže, prípadne súvisiacich oblastí. V súčasnom rýchlom svete sa množstvo veľkých zmien deje rýchlo, a kým sa dostanú medzi oficiálne informácie, môže byť neskoro. No náznaky existujú skôr, hoci možno len v podobe brandžových klebiet. Aj tie však môžu byť cenné a z času na čas sa každému stáva, že si okrem odborných informácií z výstavy, diskusných panelov či prezentácií na konferenciách donesie aj inšpiráciu, cenný náznak alebo neoficiálnu informáciu. A tú inde než v kuloároch alebo pri káve nezíska.

Foto Shutterstock

Priemysel 4.0 zautomatizuje zmenu

Priemysel 4.0 zautomatizuje zmenu

Využiť sci-fi v priemysle

Využiť sci-fi v priemysle