Pevná noha priemyslu

Pevná noha priemyslu

Keď pred dvoma rokmi na Ekonomickej univerzite v Bratislave pod vedením profesora Mikuláša Luptáčika vznikol odhad vplyvu automobilového priemyslu na slovenskú ekonomiku, boli výsledok dve dych vyrážajúce čísla. Automobilová výroba generuje priamo desatinu hrubej produkcie slovenského hospodárstva. A má aj ďalších desať percent nepriameho vplyvu, ktorý je rozptýlený do širokého spektra produktov a služieb. Navyše v priamej automobilovej produkcie rastie vplyv dodávateľov komponentov. Do akého prostredia sa chystá vstúpiť Jaguar Land Rover?

Takmer milión áut

Aj keď s tým ani ľudia z brandže extra nerátali, na Slovensku s vlani vyrobilo vyše 970-tisíc áut. To znamenalo len nepatrný pokles voči rekordnému roku 2013, keď len málo chýbalo k prelomeniu miliónovej hranice. Tú však slovenský autopriemysel v podstate má a že sa od nej vlani aj napriek nábehu výroby novej generácie Audi Q7 a slabšiemu odbytu na ruskom trhu vzdialil iba tak málo, ukazuje aký je životaschopný. Potvrdili to aj finančné čísla. V triede 29 priemyselnej klasifikácie NACE, teda výrobe motorových vozidiel, návesov, prívesov, karosérií a komponentov sa pre firmy s 20 a viac zamestnancami objavili agregované tržby vyše 21,2 miliardy eur. Medziročne nepatrná zmena. Udržal sa aj vyše 28-percentný podiel autobrandže na tržbách celého slovenského priemyslu. A stále platí aj to, že ich produkuje ani nie šestnásť percent pracovníkov industriálnej sféry. Výkony brandže boli vlani o vyše sedemdesiat percent vyššie než v roku 2008, keď doznieval predkrízový boom.

Podiel pridanej hodnoty na tržbách automobilového priemyslu prekročil dvanásť percent. Priemerný evidovaný počet pracovníkov sa o niečo znížil na 60 463 ľudí. Tým pádom produktivita práce, komplexnejšie vyjadrená pridanou hodnotou na zamestnanca, poskočila o vyše päť percent na viac ako 42 700 eur. To ukazuje, že autopriemysel si dokáže zarobiť aj na vyššie mzdy. Pritom platí o osminu viac, než je priemyselný priemer. Priamo vo finalizácii áut sú platy skoro tri pätiny nad ním.

Rast mimo finalizácie

Aj keď sa celkové výkony autobrandže vlani takmer nemenili, jej dodávateľská odnož sa nezastavila v dlhoročnom nepretržitom raste. Vyše osem miliardové tržby vykázalo sto štrnásť firiem, ktoré figurujú v oficiálnych štatistikách ako výrobcovia komponentov a dielcov karosérií. Zamestnávajú sedem desatín ľudí z autopriemyslu. Prečo sa však aj na odbornej úrovni hovorí o troch až šiestich stovkách firiem, zaangažovaných do výroby áut? Dôvody sú dva. Po prvé, dodávateľmi materiálov, medziproduktov ale aj služieb pre automobilový priemysel sú aj firmy z iných odvetví. A po druhé, neexistuje ani oficiálna metodika ich priraďovania k automotive, ani reprezentačný zoznam, na základe ktorého by sa dalo posúdiť, kto dodáva pre nosné odvetvie ekonomiky. Každopádne, mnohé z nich sú veľké a vplyvné. Dvadsať šesť percentný podiel, teda 65 zástupcov v rebríčku Revue priemyslu Industries 250 najväčších priemyselných podnikov na Slovensku hovorí jasnou rečou.

Z hľadiska vytvárania pracovných miest, teda spôsobu riešenia nezamestnanosti, dlhodobého top problému slovenského hospodárstva, je dôležité, aké náročné je toto odvetvie na pomocné služby. Čo značí od dodávok strojov, cez administratívu, personálny lízing a facility manažment až po catering. Pre rozvoj technickej úrovne ale aj inovačnej schopnosti firiem je potešujúci rastúci zoznam podnikov, ktoré vyvíjajú technológie pre automobilovú výrobu. V tom sú zaujímavé tak silné mená výroby strojov, nástrojárne, ale aj dodávatelia automatizovaných výrobných liniek, na ktorých materiálom a dielcami hýbu namiesto ľudí roboty.

To do značnej miery predurčuje aj to, akými spôsobmi okrem vlastnej výroby môže byť tuzemský priemysel impulz príchod štvrtej automobilky. A to nielen ten automobilový, zhodli sa viacerí experti, ktorých oslovilo Revue priemyslu. Pretože dopyt automobilových firiem, finalizačných fabrík aj dodávateľov, totiž mieri aj do ďalších odvetví a oblastí rôznych špecializovaných služieb. Tým pádom im nielen generujú biznis, ale aj zvyšujú kvalifikáciu. Málo odvetví má totiž také náročné požiadavky na subdodávky alebo obslužné činnosti, ako práve automotive. „Tým pádom je jednoznačné, že sa budú aj firmy z iných odvetví rozvíjať, lebo ľudia z nich využijú odborné aj manažérske skúsenosti z práce pre autobrandžu aj v biznise vo svojom sektore,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ DB Schenker Logistics na Slovensku sektoroch Dietmar Schmickl. Aj preto, že práve na dodávkach pre automotive vrátane vytvárania ale aj prevádzky systémov dodávok just-in-time a just-in-sequence získava ostrohy nemálo menších logistických firiem. Alebo si naplno konkurujú veľkí hráči. 

Dvíhať domáci podiel

Tento rok by mal citeľne potiahnuť tuzemskú automobilovú výrobu rozbeh výroby v novej karosárni bratislavskej fabriky Volkswagenu. Nie počtom áut, aj keď sú očakávania predaja nového Audi Q7 optimistické, ale hĺbkou výroby. High-tech spájanie karosérií luxusných SUV nielen z vysoko pevnostných ocelí, ale aj s vysokým podielom hliníka a jeho zliatin či horčíka sľubuje výrazné zvýšenie hodnoty pridávanej na Slovensku. Aj keď, ako ukázala druhá polovica septembra, budú zrejme aj luxusné značky skupiny Volkswagen prinajmenej v najbližších mesiacoch bojovať s následkami medzinárodnej aféry so softvérovou úpravou prevádzky naftových motorov pri meraní emisií. Keďže ešte nie sú známe postihy voči firme ani z Ameriky, kde problém začal, ani z iných krajín, a ani spôsoby ako bude automobilka upravovať autá, ťažko sa odhaduje, aké to môže mať vplyv na predaje luxusných „slovenských“ SUV. Zahýbať celkovou výrobou áut na Slovensku to však môže.

Viac než debaty o dosiahnutí okrúhlej hranice milióna automobilov sú tak namieste ambície zvyšovať podiel lokálnej pridanej hodnoty. Po finalizácii a výrobe dodávateľov najvyšších radov vrátane just-in-time dodávok veľkých modulov by sa mala sieť automobilového priemyslu zahusťovať najmä v produkcii konkrétnych komponentov. Ideálne čo najzložitejších, buď v oblasti náročného spracovania základných materiálov, najmä kovov, alebo vo výrobe prístrojov, ktorými automobilky zvyšujú „inteligenciu“ svojich produktov. Pretože do takých sa okrem ľudskej práce vkladajú aj inovatívne výrobné a konštrukčné postupy. To je najlepší spôsob ako ukotviť priemysel.

Navyše, poznamenáva stredoeurópsky šéfanalytik Sberbank Vladimír Vaňo, pomáha orientácia na technologicky čoraz zložitejšiu a komplikovanejšiu výrobu v luxusnom segmente silnú diverzifikáciu priemyslu a môže podstatne znížiť riziko výkyvov. To sa samozrejme ešte umocní, pokiaľ Jaguar Land Rover potvrdí plány a postaví pri Nitre svoju novú továreň. „Pokiaľ by sa dosiahla plná plánovaná kapacita pripravovaného závodu a tri už existujúce by si udržali doterajšiu úroveň produkcie, Slovensko by sa definitívne stalo lídrom v produkcii automobilov v strednej Európe,“ dodáva V. Vaňo.

Foto Miro Nôta, DB Schenker Logistics

Slovensko nie je len autonomika

Slovensko nie je len autonomika

Jaguár sa chystá navštíviť tigra

Jaguár sa chystá navštíviť tigra